huvudsida

Välkommen till

 

Pension Partner

 

Vi vet att tre av fyra svenskar i framtiden kommer att ha detta ansiktsuttryck när det är dags att pensionera sig från ett långt och krävande arbetsliv.

 

Ett ansiktsuttryck som signalerar att - "är det denna pension/ekonomi som jag skall leva med under min resterande tid

i livet".

 

Ja, så ser de flesta prognoserna ut för de framtida pensionärernas pensionsnivå.

 

Vår uppfattning är att man inte kan misströsta över dessa prognoser. Nej, det gäller att engagera sig själv om den framtida egna ekonomin. Kort sagt, det finns mycket att jobba med.

 

Ett första steg är att skaffa sig en partner i pensionsfrågor. En partner som helt oberoende ger Dig ord på vägen till ett ökat eget engagemang och egen kompetenshöjning.

 

Läs mer på, www.trulsson.eu

 

Vi har beredskap och kompetens för att ge Dig stöd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kolla innehållet på www.trulsson.eu.

 

Välkommen!!

Copyright © All Rights Reserved